EDIFICI DE 27 HABITATGES A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

 

TIPOLOGIA: HABITATGE

CLIENT: PRIVAT

SUPERFÍCIE: 3.200 M²

ANY: 2021-2022

ESTAT: EN CONSTRUCCIÓ

IMATGES: MIRAG