'ESPLAI' DE LA CAIXA A GIRONA

 

El programa polivalent d'aquest projecte de caràcter social es tradueix en l'ús dels materials i la il·luminació com a definidors de les qualitats de l'espai. 

 

 

TIPOLOGIA: CENTRE PER LA GENT GRAN

CLIENT: FUNDACIO “la Caixa”

PRESSUPOST: 1.235.000€

ANY: 2010

ESTAT: CONSTRUÏT