CENTRE DE FORMACIÓ PER A UNA ENTITAT BANCÀRIA

La reforma d'aquestes oficines a Barcelona per a la creació d'un centre de formació per a una entidat bancària es va caracteritzar per posar émfasi en els espais comuns com a zones de relació. L'arquitectura interior marca un ritme que defineix els diferents àmbits de trovada.

 

TIPOLOGIA: EQUIPAMENT

CLIENT: ENTITAT BANCARIA