EDIFICI DE 16 HABITATGES A VILANOVA I LA GELTRÚ

 

TIPOLOGIA: HABITATGE PLURIFAMILIAR

CLIENT: PRIVAT

ANY: 2018-19

ESTAT: PROJECTE