PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DELS JARDINS DE CAP ROIG, GIRONA

 

TIPOLOGIA: PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

COL·LABORADORS: GARRIGUES ADVOCATS, CAVE TERRAM

CLIENT: FUNDACIÓ "LA CAIXA"

SUPERFICIE: 20HA

LOCALITZACIÓ: PALAFRUGELL, MONT-RAS

USOS PRINCIPALS: AMBIENTALS, CONGRESSOS, CULTURALS, EDUCATIUS

ANY:  2016-19

ESTAT: APROVAT 

 

PREMIS I PUBLICACIONS:

- SELECCIONAT PEL PREMI D'URBANISME DEL CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA (CSCAE) 2020

- PRESENTAT A L'ÀGORA D'URBANISME 19 ORGANITZADA PEL COAC