EDIFICI DE 12 HABITATGES AL MASNOU

 

 

 

TIPOLOGIA: EDIFICI D’HABITATGES PLURIFAMILIAR
CLIENT: PRIVAT
SUPERFICIE: 2.000 M²
ANY: 2017-19
ESTAT: EN CONSTRUCCIÓ
INFOGRAFIES:  MIRAG