EDIFICI DE 24 HABITATGES A VILANOVA I LA GELTRÚ

 

TIPOLOGIA: HABITATGE PLURIFAMILIAR

CLIENT: PRIVAT

ANY: 2016-2018

ESTAT: CONSTRUÏT

FOTOGRAFIA: XAVIER CREUS