CONCURS PER AL DESENVOLUPAMENT D'UNA PROMOCIÓ DE 64 HABITATGES A "CAN BELLET", SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA

El solar es troba situat a l'Avinguda de Can Bellet al barri de Volpelleres, Sant Cugat del Vallès, a l'extrem nord del municipi. La parcel·la està situada en un sector de nova construcció i s'orienta a sud-oest/nord-est. El projecte proposa la distribució de l'edificabilitat en dos volums rectangulars i simètrics, paral·lels i alineats amb els carrers principals, per tal d'alliberar el màxim possible d'espai al centre de la parcel·la on s'hi ubica el jardí comunitari. Programàticament el projecte disposa de locals en planta baixa i habitatges a les superiors, organitzats en dues tipologies diferents, les centrals que són passants i les de cantonada. La façana està composada per finestres a trencajunts i per balcons que estan protegits per una gelosia metàl·lica en "Z" que permet que la vegetació hi creixi i actuï com a filtre visual i solar.

 

TIPOLOGIA: EDIFICI D'HABITATGES PLURIFAMILIAR

CONCURS CONVOCAT PER: CRITERIA CAIXAHOLDING

ADREÇA: AV. CAN BELLET 41-45, SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA

SUPERFÍCIE: 6.801 m² D'HABITATGES, 1.477 m² DE LOCALS I 5.069 m² DE SOTERRANI

ANY: 2015

ESTAT: CONCURS