CONCURS D'IDEES PER AL DESENVOLUPAMENT D'UNA PROMOCIÓ D'HABITATGES A "LA GRÍPIA", TERRASSA, BARCELONA

El solar que acull l'edificació es troba situat a la zona de "La Grípia", Terrassa, a l'extrem més oriental del municipi. La parcel·la disposa d'una magnífica vista a la zona boscosa, per tant, hem optar per aconseguir una imatge potent i dinàmica a la façana per adaptar-nos a les característiques de l'entorn. Programàticament, s'ha apostat per disposar les tipologies d'habitatge en planta seguint el criteri de màxim aprofitament de la forma triangular de la finca. 

 

TIPOLOGIA: EDIFICI D'HABITATGES PLURIFAMILIAR

CONCURS CONVOCAT PER: ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, SA

ADREÇA: C/ MOIXERÓ CANTONADA C/ JOAQUIM VAYREDA
SUPERFÍCIE: 5257 m² D'HABITATGES I 2567 m² D'APARCAMENT
ANY: 2012
ESTAT: CONCURS