COMPLEX TERMAL A LA GARRIGA, BARCELONA

 

 

TIPOLOGIA: AVANTPROJECTE DE PLANEJAMENT

COL·LABORADOR: JOAN SERRADELL, ARQUITECTE

SUPERFICIE: 25HA

ANY:  2007

ESTAT: PROJECTE