RESTAURACIÓ DEL RÍU LLOBREGAT

 

TIPOLOGIA: COL·LABORACIÓ

AUTORIA: BATLLE I ROIG ARQUITECTeS

DIRECTOR DE PROJECTE: XAVIER RAMONEDA