CENTRE TERMAL A CALONGE

 

La proposta d'implantar un complex termal a Calonge parteix de l'estratègia d'integrar paisatgísticament els edificis del conjunt i treballar per a la sostenibilitat de l'equipament en l'entorn. 

 

 

TIPOLOGIA: PROJECTE REPARCEL.LACIÓ

PROPOSTA DE MPPOUM

CLIENT: SAMALÚS CONSULTANTS SL

SUPERFICIE: 20 HA

ANY: 2010

ESTAT: PROJECTE