Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP l'informa que és titular de la website www.mirag.net

D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP informa de les següents dades:

- Denominació social de l'empresa: MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP
- CIF: B64601917
- Domicili social: carrer Bailén 197, 1r 2a. C, 08037 Barcelona
- Adreça de correu electrònic de contacte: media@mirag.net

Usuari i règim de responsabilitats

L'accés a aquesta pàgina web comporta l'acceptació plena i sense reserves, per part de l'usuari, de les normes d'accés i utilització que s'exposen a continuació i el seu compromís de respectar-les.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la seva web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions

MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP es reserva el dret de modificar o suprimir, en qualsevol moment i sense previ avís, els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta pàgina web així com els termes continguts en les presents normes.

MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP no garanteix l'exactitud, actualització i operativitat dels seus continguts i serveis, i, per tant, expressament, eludeix tot tipus de responsabilitat pels possibles danys o perjudicis de qualsevol índole que els seus usuaris poguessin sofrir per la utilització de dades incompletes, inexactes o desactualitzats, o per la possible suspensió, cancel·lació o inoperativitat dels seus continguts o serveis.

Protecció de dades

La navegació d'un usuari per la nostra web es porta a terme de manera totalment anònima. No recopilem informació o dades individuals de caràcter personal.
En tot cas, les dades facilitades mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

Propietat intel·lectual

Són propietat de MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP, o si escau de tercers, i es troben protegits per les lleis espanyoles, de la Unió Europea i internacionals, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques i copyright sobre qualsevol dels continguts de aquesta pàgina web, llevat dels que es exceptuaren expressament, quedant reservada a favor de MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP seva titularitat exclusiva per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos (a tall d'exemple no limitatiu s'entenen compresos entre aquests drets, els textos, imatges, fotografies, dibuixos, combinacions de colors, marques, logotips, etc.).

Queden prohibides, excepte per a ús privat, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació i qualsevol altra forma d'utilització o explotació, amb o sense ànim de lucre, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web, encara citant les fonts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP es regirà per la normativa espanyola vigent i són competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i MIRAG ARQUITECTURA I GESTIÓ SLP, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona.